×

Pokojni, kršteni, vjenčani

Preminule osobe na području župe Uznesenja BDM – Kloštar Ivanić u godini 2015.

R.B. IME POKOJNIKA DATUM ROĐENJA DATUM SMRTI
1. Ana Maričić 12.11.1944. 1.1.2015.
2. Željko Knežević 30.1.1964. 2.1.2015.
3. Kata Peleski 27.11.1961. 4.1.2015.
4. Stipo Ačkar 8.3.1936. 3.1.2015.
5. Stjepan Antolović 30.7.1923. 10.1.2015.
6. Celija Lauš 25.9.1922. 17.1.2015.
7. Ladislava Ruža Gavranović 27.2.1945. 18.1.2015.
8. Marko Benčić 25.8.1937. 18.1.2015.
9. Dragica Rašić 6.5.1934. 24.1.2015.
10. Antun Dorešić 16.1.1935. 26.1.2015.
11. Barbara Habijanec 12.8.1934. 31.1.2015.
12. Zdravko Čabrajec 19.7.1950. 29.1.2015.
13. Josip Mokrović 5.1.1951. 1.2.2015.
14. Božica Grgurač 10.12.1951. 4.2.2015.
15. Stana Kucifer 24.11.1935. 8.2.2015.
16. Ivan Majdek 3.3.1944. 6.2.2015.
17. Ivan Lovrić 22.11.1944. 7.2.2015.
18. Josip Jozić 18.3.1938. 10.2.2015.
19. Mirko Šafran 31.3.1938. 13.2.2015.
20. Elizabeta Sič 20.10.1928, 17.2.2015.
21. Nikola Vrbić 28.4.1925. 18.2.2015.
22. Luka Jandrijević 17.8.1924. 21.2.2015.
23. Stjepan Peleski 18.5.1951. 24.2.2015.
24. Jana Virić 1.1.1942. 3.3.2015.
25. s. Tavelina Veronika Košćec 10.5.1921. 15.3.2015.
26. Zdravko Fabijanić 1.12.1958. 22.3.2015.
27. Mara Šipura 11.11.1936. 25.3.2015.
28. Jelka Broz 5.9.1932. 26.3.2015.
29. Kata Kozina 16.10.1934. 29.3.2015.
30. Ana Maričić 11.3.1934. 3.4.2015.
31. Milka Tkalčić 21.1.1929. 7.4.2015.
32. Ivan Bunjevac 11.2.1935. 11.4.2015.
33. Zora Prešin 24.8.1937. 14.4.2015.
34. Rudolf Mališ 9.2.1942. 16.4.2015.
35. Marija Vukadinović 28.1.1949. 16.4.2015.
36. Roža Lopatini 10.7.1922. 22.4.2015.
37. Dražen Trupeljak 27.5.1977. 20.4.2015.
38. Ivan Sermazi 29.4.1943. 22.4.2015.
39. Dragica Miletić 20.10.1926. 27.4.2015.
40. Milica Janković 15.2.1927. 24.4.2015.
41. Eva Brkanić 28.5. 1950. 29.4.2015.
42. Ivka Bukvić 21.3.1922. 6.5.2015.
43. Zvonimir Levar 11.5.1931. 8.5.2015.
44. Tomo Gril
1.10.1927. 24.5.2015
45. Josip Kašnar 8.2.1943. 30.5.2015.
46. Milan Gazec 7.9.1946. 8.6.2015.
47. Anica Tutić 13.10.1928. 13.6.2015.

 

Krštene osobe na području župe Uznesenja BDM – Kloštar Ivanić u godini 2015.

R.B. IME KRŠTENIKA IME RODITELJA DATUM KRŠTENJA
1. Mihael Lučić Kristijan i Marina 14.2.2015.
2. Teon Bardić Tomislav i Petra 14.2.2015.
3. Barbara Rošin Davor i Melani 15.2.2015.
4. Tara Bilandžija Vlado i Nikolina 15.2.2015.
5. Luka Pavić Branko i Ivana 15.2.2015.
6. Ivan Jeren Dražen i Višnja 21.3.2015.
7. Lukrecija Šatović Darko i Kristina 28.3.2015.
8. Luka Šaran Ivica i Ivana 28.3.2015.
9. Ema Ančić Ante i Nadica 11.4.2015.
10. Ivona Šantak Jasenko i Ivanka 12.4.2015.
11. Roberto Jelić Romario i Ivana 12.4.2015.
12. Iva Bilandžić Mario i Goranka 18.4.2015.
13. Ivano Golubić Dražen i Jasmina 25.4.2015.
14. Lucija Gavić Igor i Olgica 15.4.2015.
15. Filip Jambrešić Stjepan i Ivana 9.5.2015.
16. Filip Kušić Siniša i Alisa 9.5.2015.
17. Ivana Kušić Siniša i Alisa 9.5.2015.
18. Petra Kušić Siniša i Alisa 9.5.2015.
19. Klara Pavanić Vladimir i Ivana 9.5.2015.
20. Luka Pavošević Ivan i Danijela 17.5.2015.
21. Leda Požgaj Dario i Jelena 23.5.2015.
22. Ena Mila Brcko Dubravko i Andrea 30.5.2015.
23. Angela Pavić Mario i Vedrana 6.6.2015.
24. Gabrijela Brcko Ante i Marijana 20.6.2015.

 

Vjenčane osobe na području župe Uznesenja BDM – Kloštar Ivanić u godini 2015.

R.B. IME I PREZIME DATUM I MJESTO ROĐENJA IME OCA I MAJKE DATUM VJENČANJA
1. Renato NujićLucija Bagarić 5.5.1988. Zagreb21.1.1989. Jajce Ivan i IvankaMarko i Celija 14. 2. 2015.
2. Ivan Tomislav ŠprajačekSuzana Margareza Kuzmanović 14.2.1983.29.5.1991. Ivan i MaricaBogdan i Sanja 11.4.2015.
3. Dubravko Silvestar Andreja Tučkorić 19.2.1975.27.11.1980. Milan i AnaVinko i Ana 30.5.2015.
4. Danijel BeljanMartina Frketić 7.8.1983.4.10.1983. Ivan i AnđaJura i Milica 13.6.2015.
5. Luka CirimotićIvana Miloloža 7.4.1989.13.7.1994. Leon i DanicaTomo i Željka 13.6.2015. 
6. Ante BrckoMarijana Špelić 16.6.1990.29.5.1991. Dražen i SuzanaMladen i Višnja 20.6.2015.