×

ŽUPNA KATEHEZA

ŽUPNA KATEHEZA:   

1. razred: prva nedjelja u mjesecu uz Obiteljsku misu u 8,30 sati.
2 razred: prva i treća subota u mjesecu u 11,00 sati.
3. razred: svake subote u 9,00 sati – 3.A i 3.C ; 9,45 – 3.B
4. razred: druga nedjelja u mjesecu uz Obiteljsku misu u 8,30 sati.
5. razred: treća nedjelja u mjesecu uz Obiteljsku misu u 8,30 sati.
6. razred: četvrta nedjelja u mjesecu uz Obiteljsku misu u 8,30 sati.
7. razred: prvi i treći utorak u mjesecu u 14,00 (1.grupa) i 14,45 (2.grupa)
8. razred: svaki petak u 14,00 (8.A); 14,45 (8.B); 15,30 (8.C)

CAGINEC – DRUŠTVENI DOM (škola Graberje Ivaničko):
2.
razred: svaki drugi petak u 15,00 sati.
3. razred: svaki drugi petak od 15,45 do 17,15 sati.
7. razred: svaki drugi petak u 15,00 sati.
8. razred: svaki drugi petak od 15,45 do 17,15 sati.

1.4.5.6. razredi imaju susrete u Kloštru uz nedjeljnu Obiteljsku misu u 8,30 prema gornjem rasporedu!

 

Važno!

RODITELJI UPISUJU SVOJE DIJETE NA ŽUPNU KATEHEZU U CRKVI UZ POPUNJENU UPISNICU!!!

****************************

DJEČJI ZBOR – subotom u 9,30 sati.
MALI LITURGIČARI –  subotom u 11,00 sati.
MINISTRANTI – subotom u 11,30 sati.

Dragi roditelji, lijepo vas molimo da im to omogućite,  jer će time vaša  djeca biti aktivnija u našoj crkvi,                 a naša će Bogoslužja biti još ljepša!