25. NEDJELJA KROZ GODINU


Danas nakon Župne Mise u 11 sati je roditeljski sastanak za krizmanike i njihove roditelje.


U petak u 17,00 sati proslavit ćemo sv. Mihaela arkanđela, zaštitnika groblja i grobljanske kapele u Cagincu. Misne nakane možete uplatiti prije same Mise i bit će jedna zajednička nakana. Smatramo da će više ljudi moći doći ako je popodne, a ne prije podne toga dana Misa. Toga dana su redovito Mise ujutro u Karmelu i navečer u župnoj crkvi.


Križevački biskup u miru mons. Nikola Kekić služiti će u subotu, 30 rujna, svetu liturgiju u 11 sati u spomen-kapeli sv. Mihaela Arkanđela u Marči, gdje je nekoć bilo sjedište Marčanske grkokatoličke biskupije. Svi koji žele su dobro došli.


U Karmelu 1. listopada, sljedeće nedjelje slavimo blagdan sv. Terezije od Djeteta Isusa. Svečano Misno slavlje u samostanskoj kapeli je u 18 sati. Po završetku sv. Mise bit će blagoslov ruža. Svi ste pozvani! Toga dana nema Mise ujutro u pola 8.


Sljedeće nedjelje je roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika. Molimo da roditelji i djeca dođu na Misu u 11 sati i ostanu nakon Mise u crkvi.


Sljedeće nedjelje je skupština Ofs-a poslije podne u 16:30 sati. Sljedeće nedjelje s večernjom Misom započinje i trodnevnica u čast Svetoga Franje, utemeljitelja našeg reda. Kroz tri dana će se moliti franjevačka krunica prije Mise i kroz tri dana će biti prigodne propovjedi. Potičemo vas da se kroz tri dana okupljamo i pripremimo za blagdan Sv. Franje koji je bitno obilježio ovu župu kroz cijelu povijest.

24. NEDJELJA KROZ GODINU

17. rujna 2023.

26. NEDJELJA KROZ GODINU

1. listopada 2023.