3. NEDJELJA KROZ GODINU 26. siječnja 2020.

Published by admin on

Ovaj tjedan slavimo:

Utorak – sv. Toma Akvinski, crkveni naučitelj.

Petak – sv. Ivan Bosco, utemeljitelj reda Salezijanaca, zaštitnik djece i mladih.

 

NedjeljaGospodinovo prikazanje u hramuSvijećnica

Dan posvećenih osoba.

U župnoj crkvi su Mise po nedjeljnom rasporedu. U Karmelu će Misa biti u 11 sati i predvodi je p. Niko Bilić, isusovac. Prva je nedjelja pa je Misa i u Gornjoj Obreškoj u 10 sati. Sobočani također slave na Svijećnicu pa će biti Misa i u Sobočanima u 11 sati (blagoslov svijeća).

Budući da smo redovnička župa i ima mnogo redovnica, svećanije ćemo slaviti na župnoj Misi u 11 sati.

 

Ove godine je susret Hrvatske katoličke mladeži  u Zagrebu od 8.-10. svibnja. Prijave se za našu  župu i dekanat vrše na Facebooku. Prijaviti se mogu svi od 8. razreda do 30 godina. Informirajte se ako želite sudjelovati na tom susretu.

 

Obavještavamo roditelje krizmanika da ovaj tjedan u petak, 31.1. u 19 sati imamo roditeljski sastanak. Roditeljski sastanak je samo za roditelje krizmanika. Molimo sve roditelje da  dođu jer se radi o važnim stvarima vezanim uz sakrament krizme.

 

U utorak se nastavlja s molitveno-katehetskom grupom nakon večernje Mise, u 19 sati.

 

Instrukcije iz svih predmeta i dalje idu subotom od 16 sati. Pozivamo one koji žele biti davatelji instrukcija – instruktori – da nam se jave.

Nagovještamo i Veliku devetnicu u čast Majke Milosrđa – 9 subota za redom a prva će biti 8.2. 2020. Više podataka imate u listiću.

 

Katolički tisak: Glas Koncila, Mak. Radosna vijest, listić Kloštar, …