Published by admin on

6. NEDJELJA KROZ GODINU              17.veljače  2019.

U petak, 22.2. je blagdan Katedre Svetog Petra, blagdan kada se sjećamo prvenstva kojega je Gospodin Isus dao Šimunu Petru. On je prvi među jednakima i na njemu, na toj “Stjeni” se zasniva naše katoličanstvo. Svećanije ćemo proslaviti na večernjoj Misi.

Potičemo roditelje krizmanika i prvopričesnika da zajedno s djecom dolaze na Svetu Misu. Također vas molimo da kumove za krizmu obavijestite da donesu posvjedočenja da mogu biti kumovi ukoliko nisu iz naše župe. Kumovi koji su iz naše župe trebaju sami osobno doći u župni ured u uredovno vrijeme i samo napraviti uvid u osobni karton župe.

Sljedećeg petka nema vjeronauka za krizmanike jer idu u Vukovar ali vjeronauk će biti u subotu i počinje s Misom u 18 sati i nastavlja se na susretu Frame-franjevačke mladeži nakon Mise. Svi su krizmanici obavezni doći na ovaj susret.

Uzmite župski listić jer u njemu imate raspored za one redovite obavijesti i aktivnosti ali i za nadolazeće duhovne aktivnosti.

Katolički tisak: Glas Koncila, MAK za djecu, Listić “Kloštar”