Published by admin on

7. NEDJELJA KROZ GODINU     24.veljače  2019.

Sljedeći petak, 1. ožujka je prvi petak u mjesecu. Potičemo vas na pobožnost prvih petaka u čast Presvetom Srcu Isusovu. To je provjerena, dopuštena i preporučena pobožnost  Katoličke crkve.  Isus preko jedne pobožne redovnice Margarete Marije, daje velikih dvanaest obećanja onima koji se 9 prvih petaka uzastopno pričeste u Svetoj Misi.

Sljedeće subote je prva subota u mjesecu i pobožnost u čast Bezgrešnom srcu Marijinu a ujedno se moli i za duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji.

Samo okvirno navještamo da će i ove godine ići župni križni put u našoj župi a o tome ćemo vas kada dođe vrijeme, preciznije informirati.

Ove godine će biti i biskupijsko hodoćašće mladih u našu župu i svetište Majke Milosrđa. Biti će to veliki događaj u subotu uoči Bijele Nedjelje, kada je bladgan Božanskog Milosrđa koji je utemeljio sveti Ivan Pavao II. Mi ćemo ove godine uvesti i devetnicu u čast Božanskog Milosrđa po uputama kako je Isus dao svetoj redovnici Faustini. Molit će se krunica Božanskog Milosrđa i litanije svakog dana u 15 sati. Počinje na Veliki petak a završava u subotu na sam blagdan Majke Milosrđa a uoči blagdana Božanskog Milosrđa i Milosrdnog Isusa. Svetu Misu će u subotu, na blagdan Majke Milosrđa, predvoditi biskup Vlado Košić.

Sljedeće subote je kod nas duhovna obnova za mlade za cijeli dekanat. (Križ, Ivanić Grad, Posavski Bregi, Ludina, Vrtlinska) Započinje duhovnim programom u 16:30 sati a nastavlja se Euharistijom u 18 sati te Klanjanjem i prigodnim druženjem. Više informacija imate na listiću. Potičemo i krizmanike da se odazovu i iskoriste ovu priliku za duhovnu obnovu.  

Potičemo roditelje krizmanika i prvopričesnika da zajedno s djecom dolaze na Svetu Misu. Također vas molimo da kumove za krizmu obavijestite da donesu posvjedočenja da mogu biti kumovi ukoliko nisu iz naše župe. Kumovi koji su iz naše župe trebaju sami osobno doći u župni ured u uredovno vrijeme i samo napraviti uvid u osobni karton župe.

Katolički tisak: Glas Koncila, MAK za djecu, Listić “Kloštar”