6. NEDJELJA KROZ GODINU 16. veljače 2020.

Published by admin on

 

U subotu, 22. veljače je blagdan Katedre Svetog Petra, blagdan kada se sjećamo prvenstva kojega je Gospodin Isus dao Šimunu Petru. On je prvi među jednakima i na njemu, na toj “Stjeni” se zasniva naše katoličanstvo. Svećanije ćemo proslaviti na večernjoj Misi.

 

U subotu, 22. veljače je i treći dan naše Velike devetnice u čast Majke Milosrđa. Dođite i molimo i slavimo zajedno.

 

Potičemo roditelje krizmanika i prvopričesnika da zajedno s djecom dolaze na Svetu Misu. Također vas molimo da kumove za krizmu obavijestite da donesu posvjedočenja da mogu biti kumovi ukoliko nisu iz naše župe. Kumovi koji su iz naše župe trebaju sami osobno doći u župni ured u uredovno vrijeme i samo napraviti uvid u osobni karton župe.

 

Podsjećamo da su počele prijave za Susret hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu koji će biti od 8.-10. svibnja. Zainteresirani se već mogu početi javljati.

 

Uzmite župski listić jer u njemu imate raspored za one redovite obavijesti i aktivnosti ali i za nadolazeće duhovne aktivnosti.

 

Jedna obavijest za roditelje čija djeca idu u vrtić. Kao roditelji imate pravo tražiti vjerski odgoj za svoje dijete u vrtiću. Postoji letak koji se nalazi na stoliću u crkvi gdje je tisak u kojem je formular za prijavu. Taj se letak  ispuni i preda u vrtić u koje vam dijete ide. Ako letaka više nema, onda možete u vrtiću osobno i usmeno tražiti i zahtjevati jer na to imate pravo. Obratite se ravnateljici vrtića. U nekoj nejasnoći ili komplikaciji, javite se nama.

 

 

 

Katolički tisak: Glas Koncila, MAK za djecu, Listić “Kloštar”