Kontakt

Adresa: ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE SV. MARIJE 4 HR-10312 KLOŠTAR IVANIĆ

Telefon: 01/2831-400

Email: ivanic-klostar@ofm.hr

Fax: 01/2831-402

Uredovno vrijeme župnog ureda

Utorak : 9:00 – 10:00 sati / 17:00 – 18:30 sati

Srijeda : 9:00 – 10:00 sati / 17:00 – 18:30 sati

Petak : 9:00 – 10:00 sati / 17:00 – 18:30 sati

Subota: 9:00 – 10:00 sati

Žiro-račun: Zagrebačka banka

IBAN: HR7323600001102403571

MB: 3761070