Kontakt

ADRESA:

ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
SV. MARIJE 4
10312 KLOŠTAR IVANIĆ

TELEFONSKI BROJ:

01/2831-400

FAX:

01/2831-405

E-MAIL:

ivanic-klostar@ofm.hr