Kontakt

  • Adresa: Ulica Svete Marije 4, 10312 Kloštar Ivanić
  • Telefon: 01/2831-400
  • Email: ivanic-klostar@ofm.hr
  • Fax: 01/2831-402
  • Žiro-račun: Zagrebačka banka
  • IBAN: HR7323600001102403571
  • MB: 3761070

Uredovno vrijeme župnog ureda
  • Utorak : 9:00 – 10:00 | 17:00 – 18:30
  • Petak : 9:00 – 10:00 | 17:00 – 18:30
  • Subota: 9:00 – 10:00