Krštenje petog djeteta u obitelji Hršak

Published by Marko Kruljac on

Krštenje petog djeteta u obitelji Hršak, maleni Viktor Hršak.

Roditelji Krešo i Ksenija, kumovi Martina i Dragan Budim.

Krstio je generalni vikar sisačke biskupije monsignor Marko Cvitkušić.

Neke od fotografija sa samog krštenja:

Župa Kloštar Ivanić
Župa Kloštar Ivanić
Župa Kloštar Ivanić