Pastoralno osoblje

U župi pastoralno djeluju braća franjevci:

Župa Kloštar Ivanić

Fra Robert Ćibarić
– gvardijan, čuvar svetišta, župnik, voditelj biblijsko-liturgijske grupe

Župa Kloštar Ivanić

Fra Filip Đurđević
– župni vikar, vikar samostana, ekonom, duhovni asistent Frame

Župa Kloštar Ivanić

Fra Zvonimir Križanović
– župni vikar, duhovni asistent OFS-a, kroničar samostana, arhivar

Župa Kloštar Ivanić

Fra Mislav Lukačević
– đakon, voditelj ministranata, na đakonskom praktikumu do ređenja

RASPORED BOGOSLUŽJA

Nedjeljom

  • 08:30h - župna crkva
  • 09:45h - župna crkva
  • 11:00h - župna crkva
  • 19:00h - župna crkva

Radnim danom

  • 07:30h - sestre karmelićanke
  • 19:00h - župna crkva
ŽUPNI URED

(radno vrijeme)

Ponedjeljak, srijeda i petak

  • 9:00h – 10:00h
  • 17:00h – 18:30h

Subota

  • 09:00h – 10:00h