Pastoralno osoblje

U župi pastoralno djeluju braća franjevci:

Fra Robert Ćibarić
– gvardijan, čuvar svetišta, župnik, voditelj biblijsko-liturgijske grupe
Fra Vjeran Lazić
– župni vikar, vikar samostana, ekonom, duhovni asistent Frame
Fra Zvonimir Križanović
– župni vikar, duhovni asistent OFS-a, kroničar samostana, arhivar