Pastoralno osoblje

U župi pastoralno djeluju braća franjevci:

Župa Kloštar Ivanić

Fra Robert Ćibarić
– gvardijan, čuvar svetišta, župnik, voditelj biblijsko-liturgijske grupe

Fra Vjeran Lazić
– župni vikar, vikar samostana, ekonom, duhovni asistent Frame

Župa Kloštar Ivanić

Fra Zvonimir Križanović
– župni vikar, duhovni asistent OFS-a, kroničar samostana, arhivar

Župa Uznesenja BDM, Kloštar Ivanić © 2022. / Sva prava pridržana