Pastoralno osoblje

U župi pastoralno djeluju braća franjevci:

fra Robert Ćibarić
– gvardijan, čuvar svetišta, župnik
fra Vjeran Lazić
– župni vikar, vikar samostana, ekonom, duhovni asistent Frame
fra Zvonimir Križanović
– župni vikar, duhovni asistent OFS-a, kroničar samostana, arhivar, voditelj biblijsko-liturgijske grupe