Prijave grupa

Prijave grupa hodočasnika:

Gvardijan samostana

Fra Robert Ćibarić

Franjevački samostan Kloštar Ivanić

Svete Marije 4

10312 Kloštar Ivanić

Tel.: 01/2831-400
Faks: 01/2831-405
E-mail: ivanic-klostar@ofm.hr