RASPORED MISA

 

TJEDNI RASPORED SVETIH MISA: 29.01. do 5.02.2017.

 

                                        

Nedjelja,  

29.01.

 

  7,00: Franjevke    Na nakanu s.Eveline  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
  8,30: Župa + iz Obitelji Barić  
  9,30: Caginec + iz Obitelji Komšo  
11,00: Župa    Ž U P N A     M I S A  
18,00: Župa + iz Obitelji Maračić  
Ponedjeljak,

30.01.

  7,00: Franjevke + s.Ljubomira i + iz Ob.Martić  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
18,00: Župa + Valent i Barbara Pljukavec, Tomo Bardić  
Utorak,           31.01.              7,00: Franjevke    Na nakanu s.Jacinte (F)  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
18,00: Župa    Zajednička misa …  
Srijeda,     1.02.              7,00: Franjevke    Na nakanu s.Alme  
  7,30: Karmel    Na čast sv.Josipu  
18,00: Župa    Na nakanu  
Četvrtak,   2.02.

SVIJEĆNICA

  7,00: Franjevke + Marija Tomas  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
  8,30: Župa    Na nakanu  
11,00: Sobočani    …  
18,00: Župa + Kata, Vinko i Josip  Kašnar –  Klanjanje  
Petak,        3.02. 

sv. Blaž        

  7,00: Franjevke    Na nakanu s.Mare Puškarić (F)  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
18,00: Župa    Zajednička misa…  
Subota,

4.02.

  7,00: Franjevke    Na nakanu s.Marije Barešić  
  7,30: Karmel    Na nakanu s.M.Veronike (K)  
18,00: Župa + Nikola i Ivka Gavranović i s.Ladislava  
Nedjelja,

5.02.

 

  7,00: Franjevke    Na nakanu s.Verone (F)  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
  8,30: Župa    Na nakanu  
  9,30: Caginec + Vinko Crnojević i Ob.Belić  
10,00: St.Marča    …  
11,00: Župa    Ž U P N A   M I S A  
18,00: Župa + Nikola, Cecilija i Bernard Dominković