ŽUPNE OBAVIJESTI

Published by admin on

TJEDNI RASPORED SVETIH MISA: 5.02. do 12.02.2017.

 

                                        

Nedjelja,  

5.02.

 

  7,00: Franjevke    Na nakanu s.Verone (F)  
  7,30: Karmel + Ljubica i Milan Golub  
  8,30: Župa    Na nakanu  
  9,30: Caginec + Vinko Crnojević i Ob.Belić  
10,00: St.Marča + Anđa Šimunović, Luca, Mara i Mato

Karadža

 
11,00: Župa     Ž U P N A     M I S A  
18,00: Župa + Nikola, Cecilija i Bernard Dominković  
Ponedjeljak,

6.02.

  7,00: Franjevke    Na nakanu Blaženke Miličić, postul.  
  7,30: Karmel    Za dobročinitelje (K)  
18,00: Župa + Josip, Kata, Vinko i Ob.Kašnar  
Utorak,           7.02.              7,00: Franjevke    Na nakanu s.Kolete (F)  
  7,30: Karmel + s. Gabrijela  
18,00: Župa    Zajednička misa …  
Srijeda,     8.02.              7,00: Franjevke    Za dobročinitelje  
  7,30: Karmel    Na čast sv.Josipu
18,00: Župa + Josio Korman  
Četvrtak,  

9.02.

 

  7,00: Franjevke +  s. Pankracija  
  7,30: Karmel     Za duše u čistilištu  
18,00: Župa + Nikola Ćosić –  Klanjanje  
Petak,       10.02. 

Stepinčevo        

  7,00: Franjevke + Joso Bernatović  
  7,30: Karmel + Vinko i Terezija Barusič  
18,00: Župa    Zajednička misa…Klanjanje  
Subota,

11.02.        Gospa Lurdska

  7,00: Franjevke + iz Ob.Rehlicki  
  7,30: Karmel    Za duše u čistilištu  
11,00: Župa    Misa za bolesnike  
18,00: Župa    Za zdravlje na čast BDM  
Nedjelja,

12.02.

 

  7,00: Franjevke    Na nakanu  
  7,30: Karmel    Za zdravlje na čas Gospi Lurdskoj  
  8,30: Župa + Luca Pejić  
  9,30: Caginec + Ilija i Kata Marčinković  
10,00: G.Obreška + iz Ob.Brkanić, Majdek i Dorešić  
11,00: Župa    Ž U P N A   M I S A  
18,00: Župa + Božo i Ruža Džolan