TJEDNI RASPORED MISA

TJEDNI RASPORED SVETIH MISA: 29.10. do 5.11.2017.

 

NEDJELJA       

29.10.

  7,00: Franjevke + s.Ljubomira i Ob.Martić  
  7,30: Karmel + iz Ob. Džolan  
  8,30: Župa + Jerko Bradvica  
  9,30: Caginec + Marko Marčinković  
11,00: Župa    Ž U P N A   M I S A  
18,00: Župa + Petar Ivanković  
Ponedjeljak,

30.10.

  7,00: Franjevke + Vlado Čoh  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
18,00: Župa + Ruža i Ivo Milić  
Utorak,           31.10.    7,00: Franjevke + Joko Bernatović  
   7,30: Karmel    Na nakanu  
18,00: Župa    Zajednička misa …  
Srijeda,      1.11. 

SVI SVETI

   7,00: Franjevke    Na nakanu s.Matilde  
   7,30: Karmel    Na nakanu  
   8,30: Župa + Mijo i Serafina Tadić  
   9,30: Caginec    Za sve pokojne …  
11,00: Župa    Ž U P N A  M I S A  
11,00: St.Marča    Za sve pokojne …  
15,00: Bešlinec + Ob.Jerković i  sve pokojne …  
15,00: Sobočani + Ana, Josip Perinić,Marina Šafranko i sve pokojne  
18,00: Župa + Pavo Spajić  
Četvrtak,   2.11.   DUŠNI DAN    7,00: Franjevke + Rodbina sestara (F)  
   7,30: Karmel + Jacinsta i Gabrijela Ivančić, Kata     Vrdoljak  
11,00: Groblje Kl.    Za sve pokojne …  
 18,00: Župa + Ilija, Marijan i Ob.Cvitković – Klanjanje  
Petak,        3.11.              7,00: Franjevke + sestre u Provinciji (F)  
   7,30: Karmel + Joko Bernatović  
18,00: Župa    Zajednička misa …  
Subota,

4.11.

   7,00: Franjevke    Na nakanu s.Dragutine (F)  
   7,30: Karmel    Na nakanu p.Drage  
18,00: Župa + Marija i Đuro Budojević  
NEDJELJA,

5.11.

 

  7,00: Franjevke + Joko Bernatović  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
  8,30: Župa + Jozo Papić i Ob. i Pejo Jezerčić i Ob.  
  9,30: Caginec + iz Ob.Posilović i Čauš  
10,00: St.Marča + Mato i Ob.Kašner, Kata Kuharić  
11,00: Župa    Ž U P N A   M I S A  
18,00: Župa    U zahvalu Majci Božjoj  
RASPORED BOGOSLUŽJA

Nedjeljom i blagdanima

 • 7:00h - sestre franjevke
 • 7:30h - sestre karmelićanke
 • 8:30h - župna crkva
 • 9:45h - župna crkva
 • 11:00h - župna crkva
 • 17:00h - župna crkva
 • 19:00h - župna crkva

Radnim danom

 • 7:00h - sestre franjevke
 • 7:30h - sestre karmelićanke
 • 19:00h - župna crkva
ŽUPNI URED

(radno vrijeme)

Ponedjeljak, srijeda i petak

 • 9:00h – 10:00h
 • 17:00h – 18:30h

Subota

 • 09:00h – 10:00h