TJEDNI RASPORED SVETIH MISA

Published by admin on

TJEDNI RASPORED SVETIH MISA: 28.05. do 4.06.2017.

                                      

NEDJELJA       

28.05.

  7,00: Franjevke    Na nakanu  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
  8,30: Župa + Ruža i Ob. Martinović  
  9,30: Caginec + Mihael Glasnović  
10,00: G.Obreška    10. Obljetnica blagoslova kapelice  
11,00: Župa    Ž U P N A   M I S A  
19,00: Župa + Luca Tomić Marijanović  
Ponedjeljak,

29.05.

  7,00: Franjevke + s.Ljubomira i + iz Ob.Martić  
  7,30: Karmel    Za zdravlje na čast MB  
19,00: Župa + Miroslav Pavunić  
Utorak,           30.05.             7,00: Franjevke    Na nakanu  
  7,30: Karmel + Stipan, Anđa i Mato Crnoja  
19,00: Župa    Zajednička misa …  
Srijeda,     31.05.             7,00: Franjevke + Anđa i Stipo Šimunović  
  7,30: Karmel + iz Ob.Brcko i Kamenščak  
19,00: Župa + Nikola Džolan  
Četvrtak,   1.06.    7,00: Franjevke + Mato Tomić  
  8,30: Župa  + iz Obitelji Šipura  
19,00: Župa  + Josip i Ob.Kašnar – Klanjanje  
Petak,        2.06.              7,00: Franjevke  + Mato Tomić  
   7,30: Karmel  + Niko, Milka i Ivan Crnoja  
19,00: Župa    Zajednička misa ...  
Subota,

3.06.  

   7,00: Franjevke + sestre franjevke  (F)  
   7,30: Karmel + Marko, Agata i Mato Cvitić  
19,00: Župa + Jasna Kucifer  
NEDJELJA

4.06.

DUHOVI

 

  7,00: Franjevke    Za potrebe Provincije (F)  
  7,30: Karmel    Na nakanu  
  8,30: Župa    Za Ob.Tomić na čast sv.Anti i sv.Nikoli  
  9,30: Caginec + Jakov i Perka Grgić  
10,00: St. Marča    …  
11,00: Sobočani + Ana i Luka Trnčić, + iz Ob.Šafranko  
11,00: Župa    Ž U P N A   M I S A  
19,00: Župa + Ruža i Ivo Milić